Fordele ved døgnrytmelys


13. december 2021

Indgangsparti på kontor med dagslys

    

Døgnrytmelys efterligner variationerne i det naturlige dagslys og skifter lysstyrke og farvetemperatur i løbet af dagen, hvilket medvirker til at opretholde en normal døgnrytme. I betragtning af, at mange af os regelmæssigt bruger mere tid i kunstigt lys end naturligt dagslys kan døgnrytmelys gøre en enorm forskel for vores sundhed og velvære. Læs om de mange fordele ved døgnrytmelys herunder.

 

Symbol med sol og måne

Døgnrytme

Vores døgnrytme opretholdes af forskellige signaler, inklusive lys. Lysets styrke og farvetemperatur (Kelvin) har indflydelse på vores døgnrytme. Når vi opholder os indendørs i længere perioder, får vi ofte ikke tilstrækkelige mængder af lys, da indendørs elektrisk belysning typisk ikke svarer til mængden af lys man får udendørs (1). Mangel af lys kan påvirke døgnrytme og søvnkvalitet. Forstyrrelser i døgnrytmen er blevet forbundet med fedme, diabetes, depression og stofskifteforstyrrelser. Eksponering af lys om natten er desuden blevet forbundet med negative helbredseffekter såsom brystkræft og søvnforstyrrelser (2). 

 

Symbol med øje

Visuel skarphed

Mennesker opfatter verden gennem visuelle signaler, der modtages gennem billeder dannet på øjets nethinde og særligt belysningen påvirker synsstyrken. Lyskilder med relativt større mængder blåt lys stimulerer fotoreceptorerne, som gør øjets pupiller mindre, hvilket resulterer i bedre synsstyrke (3).

Lysstyrken i et rum kan øge brugerens evne til at udføre opgaver i det pågældende rum, samtidig med at det bidrager til følelsen af rummelighed (4).

 

Symbol for energibesparelser 

Energibesparelser

En af de største omkostninger for ethvert anlæg er elregningen – og belysningen er en stor del af denne. Tal viser, at omkring 20% af det samlede elforbrug i Danmark bruges til belysningsformål. Dette tal er endnu højere i skoler og på uddannelsesinstitutioner, hvor det skønnes, at 50% af den forbrugte elektricitet bruges til belysning (5). Undersøgelser viser, at disse tal kan reduceres til halvdelen ved at bruge energieffektive belysningssystemer, der optimerer brugen af dagslys samt integrerer sensorer for at slukke eller reducere lysstyrken af den elektriske belysning, når det ikke er nødvendigt (6).

 

Symbol for øget produktivitet


Øget produktivitet

Døgnrytmelys øger koncentra­tionsevne og opmærksomhed, og er forbundet med opfatte­de produktivitetsstigninger på tværs af forskellige arbejds­områder, herunder kontorer, lagerbygninger samt skoler. Derudover kan døgnrytmelys mindske træthed, som mini­merer antallet af fejl (7).

 

Symbol for humør med glad og sur smiley

Humør

Undersøgelser har vist, at lyseksponering har indflydelse på humøret og kan reducere symptomer på depression. Et casestudie, ’The Living Lab’ i London, eksponerede brugere for døgnrytmelys i fire uger, hvorefter brugerne var mere rolige, afslappede og tilbagelænede (8).

Lyseksponering er også direkte forbundet med sundhed og kan påvirke hvordan vi restituerer og helbreder. Rum med store, solvendte vinduer har vist sig at reducere restitutionstiden for patienter, der lider af svær depression og patienter, der kommer sig efter hjerteanfald (9).

 

Kilder

  1. Figueiro MG. Disruption of Circadian Rhythms by Light During Day and Night. Curr Sleep Med Reports. 2017;3(2):76-84.
  2. Cho Y, Ryu S-H, Lee BR, Kim KH, Lee E, Choi J. Effects of artificial light at night on human health: A literature review of observational and experimental studies applied to exposure assessment. Chronobiol Int. 2015;32(9):1294-1310.
  3. Walerczyk, S. Human Centric Lighting. Architectural SSL. 2012: 20-26.
  4. Pokorny J, Smith VC, Lutze M. Aging of the human lens. Appl Opt. 1987;26(8):1437.
  5. AA Danmark, 2016. Belysning. Hentet fra AA Danmark: http://aa-danmark.dk/energi/belysning/.
  6. Dubois, M.C. & Blomsterberg, Å., 2011. Energy saving potential and strategies for electric lighting in future north european, low energy office buildings: A literature review. Energy and Buildings, 43(10), pp.2572–2582.
  7. Enomoto, K. et al. An Experimental Study on Improvement of Office Work Productivity by Circadian Rhythm Light. The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, WMSCI 2008, vol. VI, 121-126.
  8. Daewha Kang Design. Case Study: The Living Lab. 2018. Hentet fra Daewha Kang Design: https://daewhakang.com/wellbeing/case-study-the-living-lab/.
  9. Joarder AR, Price ADF. Impact of daylight illumination on reducing patient length of stay in hospital after coronary artery bypass graft surgery. Light Res Technol. 2012;45(4):435-449.