Hensel forskruninger med ventilation


Hensel logo

28. september 2020

Hensel forskruning

  

Ventilation og kabelgennemføring på én og samme tid

Normalt kan dannelsen af kondens i lukkede kasser ikke forhindres i installationsområder med høje temperaturforskelle. Ved brug af Hensels specielle kombinationsforskruning overholdes den nødvendige grad af beskyttelse, idet kombi-forskruningen forebygger ophobninger af kondens, som bl.a. kan dannes ved høje temperaturudsving, intensiv solstråling m.v. i kasser med høj beskyttelsesgrad. Gennem en indsat, åndbar membran sikrer forskruningen ventilation i kassen eller dåsen.

Tegning af ventilation i en Hensel kabelforskruning

Hensel forskruning med åbninger til trykkompensation og kanal til luftudveksling

Kombi-kabelforskruningerne kan bruges i Hensels MI fordelingstavler, ENYSTAR fordelingstavler, KV gruppetavler og dåser samt i øvrige produkter, hvor man ønsker at bruge forskruninger.

Se udvalget af forskruninger med ventilation her.