Der er mange fordele ved at bruge Extronic® Akustisk Detektering


Extronic logo

30. juni 2020

Mand går ned af trappeopgang

 

Det er nemt at installere, let at montere og programmere, og man kan være sikker på, at lyset tænder allerede når døren åbnes. Så længe der er lyd er der lys, og der er ingen skjulte eller døde vinkler. Èn enkelt detektor dækker store områder. Og sidst men ikke mindst er der store besparelser at hente på energiforbruget.

Den akustiske detektors funktion

Ved at lytte og analysere to adskilte lydfrekvenser opnås en ”tilstedeværelsesdetektering”.

Det ene frekvensområde - lave frekvenser (LF) - er infralyde, som ikke kan høres af mennesker, men i dét øjeblik lyden af et dørhåndtag trykkes ned, tændes lyset. Man vil derfor altid opleve, at lyset er tændt i opgangen eller kælderen, modsat traditionelle bevægelsesfølere, hvor lyset først tænder, når man er trådt helt ind i lokalet.

Det andet frekvensområde – høje frekvenser (HF) - genereres af trin i fx trappeopgangen og af S-lydene i menneskelig tale. Ved hjælp af disse lyde opnås en fortsat detektering, så lyset forbliver tændt, så længe der er nogen, der opholder sig i trappeopgangen.

Akustisk detektering er særdeles velegnet i trappeopgange, kældre, vinklede korridorer, P-huse, baderum og toiletter, lagerlokaler m.m. Det er dog en forudsætning, at lokalet er lukket mod omgivende lokaler, dvs. at døre og vinduer normalt er lukkede. Ellers vil der ikke blive reageret på, at en dør bliver åbnet, og udefrakommende lyde vil også medvirke til, at lyset konstant er tændt.

 

Illustration af lavfrekvente og højfrekvente lyde ved åbning af en dør
Offentligt toilet
Lagergang
Parkeringskælder


Læs mere om Extronic i vores brochure eller ring til os på tlf. 4485 9000 og hør mere om akustisk detektering.