Gode råd til hvordan følgeskader kan undgås i forbindelse med lynnedslag


3. august 2020

Legrand transientbeskyttelse med himmel fyldt med lyn i baggrunden

 

Vidste du, at langt hovedparten af alle lyn over Danmark rammer landet om sommeren - nemlig omkring 85 procent. Forklaringen skal findes i, at vi netop om sommeren har den energi i luften, der skal til for at opbygge de store skysystemer, som giver lyn og torden.


Skaderne i forbindelse med lynnedslag omfatter alt fra et relæ, der kan genindkobles, til stikflammer der kommer ud af stikkontakten, og hvor alle elinstallationerne og det elektriske udstyr bliver ødelagt. De skader, der opstår ved lynnedslag, skyldes, at der i lynet fremkommer ekstrem høj spænding gennem installationen. To tredjedele af disse skader opstår i private boliger.

Er der derimod monteret en Legrand transientbeskyttelse sikres det, at der maks. løber 1200-1700V gennem installationen, og der vil ikke opstå de skader på den tekniske installation, som et lynnedslag kan forårsage. Installationen er nem at foretage.

Krav til transientbeskyttelse

Med installationsbekendtgørelsen nr. 1082 kom der nye krav til beskyttelse mod overspændinger, for at undgå skader på installationer og materiel. Kravene trådte i kraft per 1. juli 2017 og omfatter stort set alle nye elinstallationer.   

Reglerne fremgår af § 13 i bekendtgørelsen som fremskriver at overspændinger ikke må medføre fare for personer, husdyr eller ejendom. For at efterleve denne paragraf, anbefaler bekendtgørelsen brug af standardserien DS/HD 60364og standarden DS/HD 60364-4-443.

 

Del 4-44: Sikkerhedsbeskyttelse – Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser.

Kapitel 443: Beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger.

 

De nye krav betyder, at der i dag er krav om transientbeskyttelse ved langt de fleste elinstallationer. Som installatør eller rådgiver, er det vigtigt at forholde sig til de nye krav og vurderinger i installationsbekendtgørelsen.

For privatkunder betyder de nye krav i bekendtgørelsen, at der skal laves en risikoberegning for at vurdere, om der er behov for montering af transientbeskyttelse. I privatboliger er det typisk genstande som TV, computer og andre el-apparater, der er i fare for at blive ramt af overspænding eller lynnedslag.

For industrikunder gælder det, at alle maskiner skal være beskyttet mod transiente overspændinger og her installeres transientbeskyttelsen ofte decentralt ved den enkelte maskine. 

Det er derudover specielt vigtigt, at være opmærksom på tilfælde, hvor konsekvenser af en overspænding kan ramme. Det kan eksempelvis være IT-centre, hospitaler og sygehuse, museer, industri og handel, hoteller, kontorer og skoler.

 

Klik her og se Vanpee’s sortiment af Legrand transientbeskyttelse