Opnå energibesparelser på op til 80% med Extronic lysstyring


Extronic logo

12. august 2020

Ellemarken i Køge


Ellemarken i Køge – en del af Køge Almennyttige Boligselskab, har opnået en energibesparelse på 70% efter installation af akustisk lysstyring fra Vanpee.

Før installationen var lyset i trappeopgange og kælderrum tændt 24 timer i døgnet, da boligselskabets beboere ikke ønskede at færdes i mørke gange og kældre. Målere viste at boligselskabet, som består af 135 opgange samt tilhørende kælder under hver blok, havde et elforbrug svarende til ca. 1,1 mio. kroner om året.

Efter monteringen af de akustiske anlæg viste målingerne en besparelse på over 700.000 kroner om året, eller med andre ord en tilbagebetalingstid på anlægsudgiften på 25 måneder.

Extronic lysstyring er nemt at installere, justere og ikke mindst at fejlsøge på. De akustiske detektorer tænder lyset i opgange og kælderrum, allerede inden man når at træde derind. Lyset tænder allerede når dørhåndtaget trykkes ned på den anden side af døren og man lægger derfor ikke mærke til, at lyset har været slukket. Beboerne oplever dermed ingen forskel fra tidligere og sparer samtidig på både energi og omkostninger ved den nye løsning.