Døgnrytmelys i sundhedssektoren


12. januar 2021

Lamper med forskellige Kelvin grader


Hvad er døgnrytmelys?

For at opretholde vores naturlige døgnrytme har vi brug for lys i løbet af dagen og undersøgelser har vist, at lysets intensitet, timing, varighed og farvetemperatur kan påvirke menneskets biologiske ur.

Døgnrytmelys, Tunable White, dagslysstyring, cirkadisk belysning og Human Centric Lighting (HCL). Kært barn har mange navne. Fælles for dem alle er at man ved hjælp af belysningsteknologi styrer lyskildernes farvetemperatur – med andre ord, blander køligt og varmt hvidt lys.

Døgnrytmelys efterligner variationerne i det naturlige dagslys og har vist sig at have særlige effekter på patienter, beboere og personale på sygehuse, hospitaler og plejecentre. Det skal være nemt at skifte mellem forskellige scenarier, med hver deres luxniveau, farvetemperatur og farvegengivelse. Farvetemperatur og farvegengivelse er mindre vigtige i natscenarier, men er essentielle i en akutsituation, hvor luxniveauet også skal øges markant.

Effekten af døgnrytmelys i sundhedssektoren

På hospitaler og plejecentre har patienter og beboere ofte begrænset adgang til naturligt dagslys grundet sygdom eller nedsat bevægelsesevne. Det kan skabe forstyrrelser i søvnmønstret at tilbringe for meget tid indendørs og særligt patienter med demens og andre kognitive sygdomme er sårbare over for manglende dagslys. Det kunstige døgnrytmelys kan kompensere for manglende dagslys og dermed stabilisere søvnmønstret samtidig med at det kan føre til højere aktivitetsniveau om dagen, kortere rehabilitering og nedsat forbrug af antidepressive midler. Døgnrytmelys har desuden vist sig at have en positiv effekt på humør, spisevaner og trivsel.  

Plejepersonale på afdelinger med døgnrytmelys oplever desuden mindre hovedpine i arbejdstiden, ligesom aften- og nattevagter bedre kan sove efter endt vagt, da døgnrytmelys modsat traditionel belysning ikke forstyrrer søvnvaner.

Sygeplejerske og patient
Gang på hospital
Venteværelse på hospital


Fordele for patienter og beboere

  • Stabiliserer døgnrytmen
  • Mindsker humørsvingninger og depressioner
  • Forbedrer fysisk og psykisk velbefindende som et resultat af bedre søvnmønster
  • Reducerer brugen af sovemidler og antidepressive midler

Fordele for personalet

  • Der kompenseres for manglende dagslys, hvilket modvirker søvnløshed
  • Personalet aflastes da patienter og beboere er aktive og hviler på de rette tidspunkter
  • Færre anfald med hovedpine og mindre trætte øjne
  • Personalet motiveres ved at patienter og beboere får individuelt tilpasset pleje