Fokus på brugertrivsel i byggestandarden WELL


7. april 2020

Kontorbygning set udefra
Fællesområde i kontorbygning

 

Vi lever mere end 90% af vores liv indendørs og det stiller derfor større krav til bygningsdesign og -standarder.

Inden for de seneste år har forskning dokumenteret klare sammenhænge mellem trivsel på arbejdspladsen og øget produktivitet, lavere stressniveauer og mindre sygefravær – alle faktorer som kan ses direkte på bundlinjen.

Med WELL-standarden er man i mange lande begyndt at fokusere på mere end blot designet af en bygning. Med intelligent bygningsdesign begynder man i større omfang at designe bygninger med brugerne i tankerne. Man kigger altså på, hvordan bygninger interagerer med brugere over tid og hvordan de kan agere som en aktiv ramme for en sund tilværelse. Brugertrivsel er med andre ord i centrum.

Vanpee har i mange år arbejdet med Helvar. Deres mange løsninger inden for lysstyring, har brugertrivsel og velvære i centrum. Denne artikel vil give en introduktion til byggestandarden WELL, samt se på hvordan lys og intelligent lysstyring, kan være med til at skabe bygninger og miljøer, hvor brugerne trives.

Intelligente og brugervenlige bygninger med WELL-standarden

WELL blev introduceret i USA tilbage i 2014 og er udviklet ved at integrere forskning inden for miljømæssig sundhed, adfærd og demografi med førende praksisser inden for bygningsdesign og ledelse. WELL har som mål, at sætte menneskers trivsel først på bl.a. skoler og arbejdspladser.

Der er mange ting i vores dagligdag som påvirker vores trivsel og velvære. Grundstenen i byggestandarden er de 11 WELL koncepter, som ses herunder.

11 koncepter i WELL bygningsstandarden

Teknologien i dag giver os mulighed for at designe intelligente bygninger og brugervenlige løsninger. Bygninger designet ud fra WELL-standarden, lægger vægt på at ovenstående WELL-koncepter arbejder sammen med bygningstjenesterne, for at skabe en positiv indvirkning på sundhed og velvære hos brugerne af bygningen. 

Lys har indflydelse på mental sundhed, døgnrytme og produktivitet

Lys er ét af de 11 WELL-koncepter i byggestandarden. Forskning har påvist, at den rigtige belysning påvirker kroppen rent biologisk, herunder oplagthed, velbefindende og præstation. Lysets påvirkning af nervebanerne i øjets nethinde påvirker udskillelsen af hormonet melatonin, som har stor indflydelse på vores døgnrytme. Forskning har desuden vist at døgnrytmelys, som efterligner det naturlige lys, kan være med til at dæmpe depression, angst og træthed.

WELL-standarden sigter mod at skabe lysmiljøer, som reducerer forstyrrelser i døgnrytmen, forbedrer søvnkvaliteten og har en positiv indvirkning på humør og produktivitet. Her er det vigtigt at forstå brugernes specifikke behov samt hvordan de bruger bygninger og rum. Patienter i en hospitalsafdeling har for eksempel et andet lysbehov end en medarbejder i et kontormiljø. Miljøer der tager højde for brugernes behov, kan bidrage til øget læring, produktivitet og effektivitet, samtidig med at det reducerer energiforbrug og omkostninger.

Dynamisk og intelligent lys øger trivsel og velvære

Medarbejdere griner til møde
Stole og borde i Louis Poulsens lokaler
Tre veninder der griner

 

Vi har sikkert alle sammen prøvet det. At sidde på et kontor eller i et klasselokale med skarpt hvidt lys bragende ned fra lysstofrørene i loftet. De fleste belysningsinstallationer i dag opretholder en konstant farvetemperatur og intensitet i løbet af dagen. I modsætning hertil varierer det naturlige lys i farvetemperatur og intensitet fra solopgang til solnedgang. Disse naturlige variationer i lyset er vigtige i forhold til at vedligeholde vores personlige biologiske ur, altså vores døgnrytme. Undersøgelser har vist, at ubalancerede mængder af køligt eller varmt hvidt lys og intensiteter kan forstyrre døgnrytmen. Specielt hvis man udsættes for dem på unaturlige tidspunkter af dagen.

God lysstyring handler om, at levere det rigtige lys til en bestemt situation og DALI gør dette mere simpelt end nogensinde, at opnå. Med intelligent lysstyring og DALI, er det muligt at justere på lysets intensitet, farvetemperatur, farvekontrol mv. Derudover kan man med døgnrytmestyring og dynamisk belysning efterligne dagslysets rytme.

Helvar er en af de førende producenter af tunable white (TW) LED-løsninger med deres intelligent colour eller iC, som overholder den nyeste DALI-standard for farvekontrol. Alles døgnrytme og opfattelse af lys er forskellig. Faktorer som aktivitet, placering og alder kan have indflydelse på hvilken lysprofil, der er bedst egnet i et bestemt miljø. Helvars softwarefunktion, Light over Time, giver lysdesignere, konsulenter og slutbrugere mulighed for grafisk, at oprette lysprofiler tilpasset forskellige behov og miljøer. Light over Time kan skræddersys til at imødekomme de forskellige behov. Denne fleksibilitet gør det til en velegnet løsning i bl.a. kontormiljøer, sundhedsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, hvor lyset kan have en væsentlig indflydelse på koncentration, produktivitet og velvære.

WELL-standarden og dansk bygningsdesign

Som tidligere nævnt er WELL fra 2014. Det er derfor en relativt ny byggestandard og der er endnu ikke registreret et dansk projekt, hvor WELL-standarden anvendes. Her skal det dog bemærkes, at det ikke er alle referencer og tiltag der kan overføres 1:1 til den skandinaviske tilværelse og bygningsdesign. Når dette er sagt tilføjer den dog nogle vigtige aspekter omkring sammenhænge mellem trivsel på arbejdspladsen og øget produktivitet, effektivitet og mindre sygefravær. Når man tænker på, at 90% af omkostningerne til en bygning er medarbejderrelaterede, kan der derfor være meget at hente, ved at tænke brugertrivsel ind i design og arkitektur. Koncepterne fra WELL er derfor noget der bør arbejdes proaktivt med, så bygninger i højere grad udformes og indrettes til at understøtte brugernes trivsel og helbred.