Store energibesparelser og øget komfort med intelligent lysstyring


20. april 2020

Parkeringskælder
Trappeopgang
Lagergang

 

God belysning er vigtig. Det ses dog ofte at lyset strømmer ud af lokaler, trods at de i lange perioder står tomme. Der er mange lokaler hvor det ikke er nødvendigt at lyset brænder konstant – dette gælder f.eks. trappeopgange, parkeringsanlæg samt gangarealer i kældre eller på lagre.

Intelligent behovsstyret belysning sikrer at lyset ikke brænder unødigt, hvilket sparer på både strømforbrug og elregning.

Store besparelser i forhold til investering

Behovsstyret belysning er relativt enkelt og billigt at installere. Samtidig er det en energibesparende løsning, som giver en stor besparelse i forhold til investering.

Der findes forskellige metoder til at styre lyset. Den mest optimale løsning afhænger af lokalet samt hvordan det er indrettet. Derudover er placeringen af sensorer og detektorer vigtig for anlæggets funktionalitet.

PIR-sensorer til detektering af tilstedeværelse

PIR-sensorer bliver ofte brugt til detektering af tilstedeværelse. De infrarøde PIR-sensorer registrerer den varmestråling, vi mennesker udgiver. I hvilende tilstand afgiver vi op til 100W, som sensoren kan registrere på en afstand op til 80 meter – i nogle tilfælde endnu længere.

Placeringen af PIR-sensoren er afgørende for om den fungerer korrekt. Forestil dig et øje, som ser ud i lokalet. En PIR-sensor fungerer nogenlunde på samme måde. Hvis der står en person skjult bag en bogreol eller en plante vil øjet ikke registrere dette – det samme gælder PIR-sensoren. Når sensoren installeres, er det derfor vigtigt, at den bliver placeret, så der er frit udsyn over rummet.

PIR detektering kan med fordel benyttes i f.eks. idrætshaller, lagerlokaler, gangarealer, fællesrum, butikker, ventesale, kantiner og værksteder med mere.

Akustisk detektor til detektering af lyd

Den akustiske detektor lytter og analyserer to adskilte lydfrekvenser. Detektoren registrerer lavfrekvente (LF) lyde som bl.a. opstår når en dør åbnes og lukkes. Når den akustiske detektor registrerer en lavfrekvent lyd, tændes lyset. Dette sker allerede når døren er åbnet 2-3 cm og man vil derfor ikke mærke at lyset har været slukket, når man træder indenfor døren.

Detektoren registrerer også højfrekvente (HF) lyde genereret af fodtrin samt S-lydene der opstår, når vi taler. De højfrekvente lyder skaber en fortsat detektering og sikrer at lyset forbliver tændt, så længe der er tilstedeværelse i lokalet.    

Fordelen ved den akustiske detektor er, at den kan lytte om hjørner. Den kan derfor med fordel bruges i rum med afskærmet indretning og er en særdeles velegnet løsning i trappeopgange, omklædningsrum, parkeringshuse samt underjordiske gange og korridorer. Du skal dog være opmærksom på, at det er en forudsætning at lokalet er lukket mod de omgivende lokaler. Døre og vinduer skal derfor helst være lukkede.

Kombination af PIR- og akustisk detektering

Da både PIR-sensoren og den akustiske detektor har sine begrænsninger, er en kombination af PIR- og akustisk detektering ofte den bedste løsning. Det gælder f.eks. i lukkede lokaler med bløde gulve, vinkler, skjulte døre eller afskærmet indretning. En kombination af de to metoder til detektering af tilstedeværelse anvendes ofte på skoler og institutioner, museer, hospitaler, plejehjem samt større kontorer og hoteller.

Hvor meget kan jeg spare?

Der er store besparelser at hente ved at installere intelligent lysstyring med tilstedeværelsesdetektering. Se en række konkrete eksempler herunder.

Boligforening har opnået en energibesparelse på 70 procent

I en boligforening i Køge blev installeret intelligent lysstyring med akustiske detektorer i en 3 etagers trappeopgang. Førhen var lyset tændt døgnet rundt, hvorimod det efter installationen kun er tændt 7,2 timer om dagen. Boligforeningen har dermed opnået en energibesparelse på 70 %.

Idrætshal skar 85 procent af omkostningerne

En idrætshal fik installeret intelligent lysstyring med PIR-sensorer. Før installationen var lyset tændt en stor del af dagen og årsomkostningerne lå på 25.000 kr. Hallen overgik til behovsstyret belysning, hvilket resulterede i, at årsomkostningerne faldt til 3.800 kr. – en besparelse på 85 %.

Energiomkostninger reduceret med 64 procent i omklædningsrum

I et omklædningsrum i Husbyhallen blev energiomkostningerne reduceret med 64 % efter de overgik til behovsstyret belysning. Brændetiden gik fra 13,6 timer per døgn til 4,9 timer.

Reduceret energiforbrug og CO2-udslip i korridor

Ved at skifte til intelligent lysstyring sparer du ikke kun kroner og ører – det er samtidig en mere miljøvenlig løsning, som kan mindske både energiforbrug og CO2-udslip.

I en korridor blev armaturerne skiftet til dæmpbare HF-armaturer. I samme omgang blev installeret intelligent lysstyring med PIR-sensorer.

I en korridor brændte lyset førhen hele arbejdsdagen. Armaturerne blev skiftet til dæmpbare HF-armaturer og i samme omgang blev installeret intelligent lysstyring med PIR-sensorer. Energiforbruget blev reduceret med 2490 kWh årligt, hvilket svarer til en besparelse på 80 %. Reduceringen i energiforbruget medfører en reduktion i CO2-forbruget på 3015,5 kg per år iht. Energimyndighedernes beregningsgrundlag.