Spar energi med akustisk lysstyring


3. marts 2021

Akustisk lysstyring er uovertruffen til lukkede lokaler i boliger og ejendomme såsom trappeopgange, kældergange og parkeringskældre, da lyset vil tænde allerede inden man træder ind i lokalet. Med akustisk lysstyring fra Extronic styres lyset ved hjælp af lyd. Så længe der er lyd, er der lys, og der er ingen skjulte eller døde vinkler.

Akustisk lysstyring er nemt at installere, montere og programmere og samtidig er der store besparelser at hente på energiforbruget.

Den akustiske lysstyring er særdeles velegnet i trappeopgange, kældre, vinklede korridorer og parkeringskældre.

Komfortabel og sikker belysning i trappeopgangen

Mand går op ad trapperne i en opgang
Trappeopgang set oppefra
Rund trappe set oppefra


Når døren til trappeopgangen åbnes, dannes en lavfrekvent lyd i hele opgangen. Den akustiske detektor hører den lavfrekvente lyd og tænder for lyset. Lyset tænder derfor inden man kommer ind i trappeopgangen. Når man passerer gennem trappeopgangen, holder lyden af fodtrin lyset tændt og de hårde overflader hjælper med at sprede lyden i opgangen. Dette betyder, at en enkelt mikrofon normalt er nok til at dække en trappe på fem etager.

Lyd indefra en lejlighed påvirker ikke den akustiske detektor, da døren mellem lejligheden og trappeopgangen filtrerer de lydfrekvenser, som detektoren reagerer på.

Når den akustiske detektor tænder lyset, gør den det i hele trappeopgangen. Det betyder at alle beboere der bruger opgangen, aldrig vil gå på en mørk trappe. Det faktum at lyset er tændt i hele opgangen, betyder ikke at energiforbruget bliver højere sammenlignet med belysningsløsninger hvor kun enkeltarmaturer lyser op. Dette skyldes at den akustiske detektor har en sådan nøjagtig detektion, og forsinkelsestiden kan være kortere end ved andre detekteringsløsninger, hvilket sparer energi.

Hvem slukker lyset i gangen?

Mand kommer gående i en lang gang
Opgang i lejlighed
Lang og mørk kældergang


I korridorer og kældergange er det ikke ualmindeligt, at lyset er tændt det meste af dagen. Men da korridorer normalt bruges i kortere perioder, er der meget energi at spare.

Ved at bruge en PIR-sensor vil lyset kun være tændt, når der er tilstedeværelse. Kort efter korridoren er tom, slukkes lyset. For at PIR-sensoren skal kunne styre lyset, skal den være i stand til at registrere hele korridoren. I de fleste tilfælde er dette ikke et problem, men i korridorer der er længere end 40 meter kan standardlinser udskiftes for at øge sensorens rækkevidde. I korridorer hvor der er mellemrum eller døre, der er skjult for PIR-sensoren, kan en akustisk hjælpedetektor bruges. Enten for at tænde lyset eller for at holde lyset tændt. Det er vigtigt at slukke for lyset så tidligt som muligt for at spare energi, men det er mindst lige så vigtigt at lyset ikke slukker, når der er nogen i korridoren.

I lukkede kælderrum og kældergange kan man med stor fordel anvende akustisk lysstyring. De ellers meget mørke kældergange vil blive lyst op, så snart man trykker dørhåndtaget ned på vej ind i kælderen, og lyset slukker ikke, før der ikke længere registreres nogen lyd.

Spar penge – sluk for lyset i parkeringskælderen

Bil på vej ud af parkeringskælder
Lys parkeringskælder
Parkeringskælder


Parkeringskældre i beboelsesbygninger og lejlighedskomplekser bliver ofte brugt mest morgen og aften. Da en parkeringskælder ofte dækker over mange belyste kvadratmeter, vil der være store besparelser at hente på energiforbruget ved tilstedeværelsesdetektering af lyset, så det udelukkende tændes, når parkeringskælderen bliver brugt. 

For at akustisk detektering kan anvendes, er det påkrævet at parkeringskælderen er lukket. I store kældre kan det være nødvendigt at placere flere mikrofoner. Seks mikrofoner kan kobles til hver detektor, hvilket mere end rigeligt, da den akustiske detektor kan ”lytte rundt om hjørner”.

Hvis parkeringskælderen ikke er lukket, kan tilstedeværelse i stedet detekteres med PIR-sensorer. Dette giver desuden mulighed for at opdele kælderen i mindre områder og lade hver PIR-sensor styre et område. På denne måde vil der udelukkende være lys i den anvendte del af parkeringskælderen.