Indeklima på skoler – RGB armatur kan indikere behov for udluftning


5. maj 2021

RGB armatur lyser grønt
RGB armatur lyser gult
RGB armatur lyser rødt


Dårligt indeklima og utilstrækkelig ventilation er et vilkår på rigtig mange skoler landet over. En omfattende undersøgelse af skolernes luftkvalitet fra DTU Byg har vist at 6 ud af 10 skoler har utilstrækkelig ventilation – med store konsekvenser for elevernes indlæring, sundhed og faglige præstation.

Det er altid godt at lufte ud for at sikre et godt indeklima, men særligt i kampen mod coronavirus er det vigtigt at luften bliver udskiftet jævnligt, især i lokaler med mange mennesker. Dette kan gøres ved at have en tilstrækkelig mekanisk ventilation i bygningen, med hvis der ikke er installeret en sådan, er det nødvendigt med hyppige kortvarige og kraftige udluftninger om vinteren, mens man om sommeren med fordel kan sætte vinduerne på klem.    

På skoler, der endnu ikke har fået installeret et effektivt ventilationssystem, kan der med en Helvar DALI lysstyring installeres en CO2 sensor, som sammen med et RGB armatur kan indikere CO2 niveauer i klasselokalerne. Farverne grøn, gul og rød vil vise hvornår det er nødvendigt at lufte ud. Denne løsning kan på en simpel måde arbejde sammen med vores velkendte routersystem fra Helvar.

Nedenfor ses de tre situationer, hvor grøn indikerer et lavt CO2 niveau, orange et forhøjet niveau og rød, at det er tid til at lufte ud, da koncentrationen af CO2 er for høj.