Store energibesparelser og øget komfort med intelligent lysstyring


20. april 2020

Trappeopgang
Parkeringskælder
Lagergang

 

God belysning er vigtig i de fleste hverdags- og arbejdssituationer. Det ses dog ofte at lyset strømmer ud af lokaler, trods at de i lange perioder står tomme. Mange lokaler såsom trappeopgange, garageanlæg, korridorer, gangarealer, lagergange m.m. behøver ofte ikke være konstant oplyst.

Store besparelser i forhold til investering

En omkostningseffektiv og nem måde at mindske unødvendig oplysning af lokaler og arealer, er ved at installere belysning som tager hensyn til bevægelser. Tilstedeværelsesstyret belysning er relativt enkelt og billigt at installere, også i eksisterende anlæg. Det er derfor en energibesparende løsning, som giver en stor besparelse i forhold til investering.

Der findes forskellige typer af styresystemer. Den mest optimale løsning afhænger af lokalet og dets formål samt hvordan det er møbleret og indrettet. Placeringen af detektorerne i lokalet er desuden vigtig for anlæggets funktionalitet.

PIR-sensorer detekterer tilstedeværelse og bevægelse

PIR-sensorer bliver ofte brugt til detektering af tilstedeværelse. Den infrarøde PIR-sensor registrerer den varmestråling vi mennesker udgiver. I hvilende tilstand afgiver vi op til 100W, som sensoren kan registrere på en afstand af helt op til 80 meter – i nogle tilfælde endnu længere.

PIR-detektering anvendes ofte til styring af lys, men kan også bruges til fx indbrudsalarmer. PIR-sensoren har en indbygget føler, som blokerer sensoren, hvis der er tilstrækkeligt dagslys i lokalet. Lyset vil derfor ikke tænde, hvis dette er tilfældet. PIR-detektering styrer lyset automatisk og justerer det ud fra mængden af dagslys, årstid og tilstedeværelse i lokalet.

Placeringen af PIR-sensoren er afgørende for om den fungerer korrekt. Forestil dig et øje, som ser ud i lokalet. En PIR-sensor fungerer nogenlunde på samme måde. Hvis der står en person skjult bag en bogreol eller plante vil øjet ikke registrere dette – det samme gælder PIR-sensoren. Når sensoren installeres, er det derfor vigtigt, at den bliver placeret, så der er frit udsyn over rummet.

Hvor kan PIR-detektering anvendes? Der er mange steder hvor det kan være fordelagtigt at benytte denne type detektering. Et par eksempler er idrætshaller, lagerlokaler, korridorer og fællesrum, butikker, ventesale, kantiner, vaskerier og værksteder.

Akustisk detektor styrer lyset ved registrering af lyde 

Den akustiske detektor lytter og analyserer to adskilte lydfrekvenser. Detektoren registrerer lave frekvenser (LF), som ikke er mulige for mennesker at høre. Disse lavfrekvente infralyde opstår fx når en dør åbnes og lukkes. Når den akustiske detektor registrerer en lavfrekvent lyd, tændes lyset. Dette sker allerede når døren er åbnet 2-3 cm og man vil derfor ikke mærke, at lyset har været slukket, når man træder indenfor døren.

Detektoren registrerer lyde genereret af fodtrin samt visse karakteristiske høje frekvenser (HF) som ”S”-lyden, der opstår hvis nogen taler. Disse højfrekvenser skaber en fortsat detektering og sikrer at lyset forbliver tændt, så længe man opholder sig i lokalet.

Til akustisk detektering kræves det, at lokalet er lukket mod de omgivende lokaler, hvilket betyder at døre og vinduer helst skal være lukkede. Fordelen ved en akustisk detektor, er at den kan lytte om hjørner og er således velegnet til rum med afskærmet indretning. Denne løsning er derfor især oplagt i trappeopgange, omklædningsrum, garager, parkeringshuse og underjordiske gange og korridorer.

Kombination af PIR- og akustisk detektering

Da både PIR-sensoren og den akustiske detektor har sine begrænsninger, er en kombination af PIR- og akustisk detektering ofte den bedste løsning. Det gælder eksempelvis lukkede lokaler med bløde gulve, vinkler, skjulte døre og afskærmet indretning. En kombination af de to metoder til persondetektering anvendes ofte på fx skoler eller institutioner, museer, sygehuse, plejehjem, større kontorer og hoteller.

Hvor meget kan jeg spare?

Men hvor meget kan man rent faktisk spare med behovsstyret belysning? Jo nu skal vi give dig et par eksempler.

Boligforening opnåede energibesparelse på 70 procent

I en boligforening blev der installeret tilstedeværelsesstyret belysning med akustisk detektor AD-600 i en 3 etagers trappeopgang. Før installationen var lyset tændt døgnet rundt, hvorimod det efter kun er tændt 7,2 timer i døgner. Foreningen opnåede derfor en energibesparelse på 70 %.

Idrætshal skar 85 procent af omkostningerne

En idrætshal fik installeret tilstedeværelsesstyret belysning med PIR-sensorer. Før installationen var lyset tændt en stor del af dagen og årsomkostningerne var 25.000 kr. Efter hallen overgik til behovsstyret belysning var årsomkostningerne blot 3.800 kr. og der blev altså opnået en besparelse på 85 %.

Energiomkostninger reduceret med 64 procent i omklædningsrum

I et omklædningsrum i Husbyhallen blev energiomkostningerne reduceret med 64 % efter de overgik til behovsstyret belysning. Brændetiden gik fra 13,6 timer per døgn til 4,9 timer.

Reducering af energiforbrug og CO2-udslip i korridor

Ved at skifte til behovsstyret belysning sparer man ikke kun kroner og ører – det er samtidig en mere miljøvenlig løsning som kan mindske både energiforbrug og CO2-udslip.

I en korridor brændte lyset førhen hele arbejdsdagen. Armaturerne blev skiftet til dæmpbare HF-armaturer og i samme omgang blev der installeret dynamisk belysningsstyring med PIR-sensorer. Energiforbruget blev reduceret med 2490 kWh årligt, hvilket svarer til en besparelse på 80 %. Denne reducering i energiforbruget medfører et mindsket CO2-forbrug på 3015,5 kg per år iht. Energimyndighedernes beregningsgrundlag.

Eksempler på energibesparelser i en trappeopgang, idrætshal, omklædningsrum og en korridor


Der er mange fordele ved intelligent, behovsstyret belysning. Hvis du vælger det rigtige udstyr er der mange penge at spare. En god sensor har en lang rækkevidde og et stort detekteringsområde. Du kan derfor spare både tid og penge på installationen. Løsningen øger komforten for brugeren og reducerer både energiforbrug, omkostninger og CO2-udslip samtidig med at der ofte er en relativt kort tilbagebetalingstid.

Du er altid velkommen til at kontakte Vanpees projektafdeling på projekt@vanpee.dk, hvis du ønsker råd, vejledning eller projektering.