Få udarbejdet tavletegninger til byggestrømstavler hos Vanpee


28. oktober 2021

 

ENYGUIDE fra Hensel er et professionelt planlægningsværktøj, som gør det hurtigt og nemt at planlægge og oprette layout og styklister til ENYSTAR og ENYMOD Mi fordelingstavler. 

Til byggestrømstavler på 250A, 400A og 630A hjælper Vanpee med at udarbejde tavletegninger i både 2D og 3D i henhold til dine specifikationer. Der kan vælges mellem en lang række forskellige sammenbygninger, udstyr samt tilbehør.

ENYGUIDE tilføjer automatisk det nødvendige tilbehør som f.eks. antal skillevægge og sideplader til kassevæggene. Derudover kan der laves en varmetabsberegning på kassen eller tavlen, alt efter hvilke komponenter, der er brugt. 

Se eksempler på tavletegninger lavet i Hensels ENYGUIDE herunder. 


Mi fordelingstavler på op til 630A

 

Hensels ENYMOD Mi fordelingstavler er sammenbyggelige tavler på op til 630A iht. IEC 61439-x med en beskyttelsesgrad IP 65. Mi kassen fra Hensel er den foretrukne blandt industrikunder og tavlebyggere, og sælges både som løsdele og som komplet kasse med alt tilbehør.

ENYMOD Mi er særlig velegnet til hårde og udsatte miljøer som f.eks. havne, byggestrøm, landbrug, industri og slagterier.