23 september 2020, 10:06

Lindbjergskolen

Vanpee har leveret Helvar DALI lysstyring til Lindbjergskolen. Lyset på skolen styres af en Digidim 905 router samt 26 stk. Digidim 910 routere. Der er installeret Digidim 321 multisensorer til registrering af tilstedeværelse samt dagslysregulering. Til betjening af lyset er opsat Digidim 136w paneler med mulighed for styring af 7 scenarier samt sluk alt. Lyset på skolen er programmeret med døgnrytme, så det skifter farvetemperatur og styrke i løbet af dagen.
4 maj 2021, 09:12

Indeklima på skoler – RGB armatur kan indikere behov for udluftning

Dårligt indeklima og utilstrækkelig ventilation er et vilkår på rigtig mange skoler landet over. En omfattende undersøgelse af <a rel=\"noopener\" href=\"https://www.byg.dtu.dk/forskning/byganalyse/dtu-byganalyse-nr-1\" target=\"_blank\">skolernes luftkvalitet fra DTU Byg</a> har vist at 6 ud af 10 skoler har utilstrækkelig ventilation – med store konsekvenser for elevernes indlæring, sundhed og faglige præstation.
3 maj 2021, 09:28

Løsninger til skoler og institutioner

Det er særlig vigtigt med korrekt belysning på skoler og institutioner, da undersøgelser har vist, at lysets farvetemperatur har stor indflydelse på elevernes koncentrationsevne. Det kolde blålige lys gør eleverne mere oplagte og øger deres opmærksomhed og fokus gennem skoledagen. Det kolde hvide lys kan anvendes under aktiviteter der kræver høj koncentration, hvorimod dæmpet varmt lys kan bruges ved afslapning og i pauser.