Bæredygtighed


Grønne blade i sollys


I en tid præget af hurtig teknologisk udvikling og stigende miljømæssige udfordringer, er bæredygtighed ikke blot en trend, men en uundværlig vej mod en levedygtig fremtid.

Hos Vanpee tror vi på, at bæredygtighed handler om at opretholde en harmonisk balance mellem økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn. Det handler om at finde veje til at opnå økonomisk vækst uden at udhule vores naturressourcer, reducere energiforbruget og minimere affaldsproduktionen. Sammen kan vi skabe en verden, der er mere energieffektiv, ressourcebevidst og socialt inkluderende.

På denne side kan du læse mere om vores visioner, mål og handlinger for en bæredygtig udvikling.

 

Lagermedarbejder sætter label på papkasse

Leverandør- og producentkrav

Vores leverandører er udvalgt under særlig hensyntagen til forbrugernes og samfundets krav og forventninger til miljøvenlige produkter. Vi kræver at vores leverandører er opmærksomme på de konsekvenser, deres produkter har på miljøet, og forventer at de indretter produktionen, så de så vidt muligt undgår udledning af affaldsstoffer i jorden, vandet og luften. Vi har desuden en forventning om, at vores leverandører søger at optimere produktionen ift. materialevalg og arbejdsgange.

Vi forhandler ikke produkter fra lande, hvor vi ikke kan kontrollere miljøkravene. Vi vil som minimum overholde miljølovgivningen i Danmark og de lande, hvor produkterne fremstilles. Hvis der er forskel på miljølovgivningen i produktionslandet og Danmark, vil vi overholde miljølovgivningen i det land, der har de højeste miljøkrav.

    

Firmabiler udskiftes til elbiler

Vi er i øjeblikket i gang med at udskifte alle vores firmabiler til elbiler. Denne overgang til elbiler er ikke kun et skridt i retning af reduceret CO2-udledning og lavere luftforurening, men er samtidig en bekræftelse af vores forpligtigelse til at tage aktiv del i den grønne omstilling.

Elbiler er kendt for at have lavere klimapåvirkning, sammenlignet med traditionelle benzin- og dieseldrevne biler, da de ikke udsender skadelige stoffer og er mere energieffektive.

Ved at investere i elbiler viser vi vores dedikation til at tage ansvar for vores miljø, og håber samtidig at det kan inspirere andre til at følge vores eksempel.

Elbil med Vanpee logo og grønne blade

   
   

Fjernvarmerør på græsplæne

Fra gas til grøn varme

Opvarmning baseret på fjernvarme og varmepumper er mere klimavenligt end olie- og gasfyr, som er baseret på fossile brændstoffer. Samtidig er det også en mere energieffektiv og omkostningsbesparende løsning.

Vanpee skiftede i 2022 fra gasfyr til fjernvarme på vores kontor i Brøndby.

Fjernvarme udnytter grønne energikilder som biomasse, geotermisk varme, solvarme og overskudsvarme fra industrielle processer. Skiftet fra gas til fjernvarme er derfor et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at mindske vores CO2-udledning, reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og fremme en mere miljøvenlig fremtid.   

   
   

Intelligent lysstyring sparer energi

Energiforbruget fra bygninger udgør omkring 40% af det samlede energiforbrug i Danmark. Belysningssystemer er blandt de største energiforbrugere i bygninger og der kan derfor være store besparelser at hente her. Intelligent lysstyring sørger for, at lyset kun er tændt når og hvor det er nødvendigt. Et effektivt lysstyringssystem med PIR sensorer og dagslysstyring sikrer at der ikke bruges unødig strøm, da lyset automatisk slukker, når der ikke er nogen i lokalet. Ved at skifte til LED belysning og intelligent lysstyring kan spares helt op til 85% af energiforbruget til lys.

Vanpee har installeret intelligent lysstyring på vores kontor i Brøndby, hvilket giver store energibesparelser, ligesom vi har leveret intelligente lysstyringssystemer til tusindvis af projekter i hele Danmark.

PIR sensor og LED armatur i loft

   
    

Papkasser

Emballage: Fra plast til genbrugspapir

Vores mål er at undgå unødig brug af jordens ressourcer og vi arbejder derfor målrettet på, at reducere vores forbrug af emballage. Dette opnår vi blandt andet ved at genanvende den emballage, vi modtager varer i. Når vi pakker ordrer til forsendelse, genbruger vi så vidt muligt de papkasser, som vi tidligere har modtaget varer i.

Derudover har vi skiftet vores pakkefyld fra plast til genbrugspapir, hvilket er en mere miljøvenlig løsning, da papir er et naturligt og genanvendeligt materiale, der kan nedbrydes uden at forårsage alvorlig skade på miljøet. Papir er derfor en langt mere miljøvenlig løsning, som hjælper os med at reducere vores aftryk på miljøet.

     
   

Vanpee er medlem af Emballageretur

Vanpee samarbejder med Emballageretur, som sørger for miljøansvarlig indsamling og sortering af affald. Gennem samarbejdet sikrer vi at så meget som muligt af vores affald bliver genbrugt eller genanvendt.

Ved vores medlemskab af Emballageretur er vi klar til producentansvaret for emballage, som træder i kraft den 1. januar 2025. Producentansvaret er en implementering af EU’s emballage direktiv (EU 2018/852), som flytter ansvar og omkostninger for håndtering af emballage over til producenter og importører (emballagepåfyldere).   

Emballageretur er en kollektivordning, som tager ansvaret for affaldet fra det afleveres på genbrugspladsen til det bliver genbrugt, genanvendt eller miljøansvarligt bortskaffet. Læs mere om emballageretur her.

Genbrug af emballage

    
    

Vilde blomster

Biodiversitet på grønne arealer

Vi skal sikre mere biodiversitet i Danmark. Både for dyrenes, naturens og vores egen skyld. I Danmark er mange dyre- og plantearter truede og mangfoldigheden i naturen er svundet ind; den vilde natur er i tilbagegang og naturlige levesteder for vilde bier, sommerfugle og andre insekter, er en mangelvare.

Hos Vanpee ønsker vi at hjælpe den vilde natur lidt på vej. Vi har derfor ladet græsset vokse og sået vilde blomster flere steder foran vores kontorbygning. Med tiden vil græsset gro langt, så det kan svaje i vinden og de vilde blomster vil tiltrække summende insektliv, som er med til at skabe en rig variation i såvel plante- som dyreliv.

   
   

Vanpee er medlem af Elretur

Vanpee samarbejder med Elretur om at øge indsamling, genanvendelse og genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Gennem samarbejdet sikrer vi at elektronikaffaldet bliver miljøbehandlet og forsvarligt genbrugt eller genanvendt.

Da vi forhandler produkter, der er afhængige af strøm for at virke, er Vanpee omfattet af miljølovens producentansvar. Kravet til producenter og forhandlere af elektronik og/eller batterier indebærer indsamling af produkter efter endt brug og fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment).

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Elretur hjælper Vanpee og 950 andre medlemmer med at håndtere producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier. Læs mere om Elretur her.

Illustration og beskrivelse af Elretur

     

   

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 blev FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget af verdens stats- og regeringsledere. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligtiger FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 lede os frem mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet.

Vanpee arbejder aktivt med FN’s verdensmål og anerkender dermed at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og deler overbevisningen om, at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.