Intelligent lysstyring


Intelligent lysstyring på kontor

 

Et intelligent lysstyringssystem reducerer både energiforbrug og driftsomkostninger for en bygning, og er et optimalt valg hvad enten du er slutbruger, bygningsejer, entreprenør, facility manager eller rådgiver.

Hvad er intelligent lysstyring?

Intelligent lysstyring er evnen til at regulere lyset i et givent rum, så det tilpasses rumtype og brugsmønster. De parametre der reguleres og styres er:

 • Lysfordeling
 • Lysstyrke
 • Lysets farvetemperatur (Kelvin)

Intelligent styring kan foregå manuelt eller automatisk, og gælde for enkelte armaturer eller for grupper af armaturer. Evnen til at kunne styre flere lyskilder, gør det muligt at skabe komplekse lysscener. Et rum kan have flere scener forudindstillet, som hver især passer til forskellige aktiviteter.

Et intelligent lysstyringssystem omfatter typisk routere, PIR sensorer, tryk eller touchskærme samt integration til bygningsstyringssystemer (BMS) og andre systemer, herunder VVS, persienner, sikkerhedssystemer samt brand- og alarmsystemer. Intelligent lysstyring tilbyder en lang række funktioner såsom:

 • Tilstedeværelses- og fraværsregistrering
 • Dæmpning
 • Justering af farvetemperatur (TW/RGB)
 • Gruppering af armaturer
 • Oprettelse af scenarier
 • Dagslysstyring
 • Døgnrytmelys
 • Dataindhentning

Lysstyringssystemet kan nemt tilpasses og udvides alt efter behov. Intelligent lysstyring kan anvendes lige fra de simple løsninger, hvor lyset automatisk tænder og slukker, når der registreres bevægelse, til de avancerede løsninger, der kan dæmpe lyset, skifte farvetemperatur (Kelvin), kun tænde i specifikke områder mv.

     

Computerskærm med Helvar Designer til programmering af lysstyring

Med programmering af lysstyringsanlægget kan belysningen skræddersys til forskellige opgaver og formål. En standard programmering indebærer typisk manuel tænd og sluk af lyset. Såfremt man forlader lokalet og glemmer at slukke lyset, vil det efter ca. 2 minutter dæmpe ned til et minimum. Hvis der ikke er aktivitet i lokalet i en forudbestemt tidsperiode, vil lyset automatisk slukke. Lyset i gangarealer programmeres typisk til først at slukke, når alle har forladt lokalerne. Mere avancerede funktioner som dagslysregulering, zoneopdeling og døgnrytmelys er også muligt at programmere op på anlægget.   

Ændringer i bygningens eller lokalets brugsmønster kræver ingen omlægning af belysningsanlægget. Med intelligent lysstyring kan ændringer foretages via programmering, uden ændringer i installationen og træk af nye kabler.

     

Fordele ved intelligent lysstyring

Der er mange besparelser at hente, ved at installere et intelligent lysstyringssystem. Et optimalt lysstyringssystem kan spare op til 80 procent af elregningen. Derudover opnås længere levetid for lyskilderne, da lyset dæmpes og slukkes, når det ikke er i brug. Trådløse lysstyringssystemer giver yderligere fordele, herunder reducerede installationsomkostninger og øget fleksibilitet i forhold til hvor tryk og sensorer kan placeres. Intelligent lysstyring tilbyder samtidig en lang række andre fordele for slutbrugerne, herunder:

 • Optimeret brug af lokaler
 • Reduceret energiforbrug og driftsomkostninger
 • Sundt arbejdsmiljø, som understøtter døgnrytme og trivsel
 • Fleksibilitet for den enkelte bruger – både nu og i fremtiden
 • Simpel installation samt minimal risiko for fejlfortrådning
 • Nem administration og vedligeholdelse af installationen
 • Adgang til data og advarsler i realtid
 • Mulighed for integration med andre systemer og platforme

     

Mere information om intelligent lysstyring