SafeExIT A/S


Foto: Doan Dominico Mortensen Nguyen


SafeExIT A/S er specialister i sikkerhedsbelysning og eksplosionsbeskyttet materiel. Virksomheden fik i 2016 nyt belysningsanlæg som har givet store besparelser og tilfredse medarbejdere.

Vanpee har leveret Helvar lysstyring til SafeExITs kontorlokaler i Glostrup. 

Dynamisk LED løsning med døgnrytmestyring

Belysningen i kontormiljøet er ændret fra en konventionel belysningsløsning med 55W kompakt lysrør til en dynamisk LED løsning med døgnrytmestyring. Hjertet i løsningen er en Helvar Digidim 920 router som er koblet sammen med Helvars iC Designer software. Denne software gør det nemt at indstille den rigtige hvide farve for hvert armatur i belysningsnetværket og gør dermed processen hurtigere og mere ligetil.

Armaturerne styres af Tunable White iC-drivere fra Helvar.

Der er opsat PIR 312 multisensorer, så der kun er lys når der er personer tilstede. Når medarbejderne forlader kontoret, behøver de ikke slukke lyset manuelt – det slukker automatisk efter omkring 10 minutter og forbliver slukket indtil der igen er personer tilstede i lokalerne.

Belysningen i firmaets mødelokale er opdelt i forskellige segmenter, som styres via en tablet med Helvar SceneSet.

Store årlige energibesparelser

Med SafeExITs gamle løsning lå energiforbruget på 16.517 kWh på årsbasis, men med den nye belysningsløsning har de samlet set opnået en besparelse på 12.517 kWh om året, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 25.000 kroner.

Anvendte produkter