Bavnebakkeskolen


På Bavnebakkeskolen i Støvring er der fra 2020-2021 blevet opført en ny tilbygning med 10 nye klasselokaler, garderober, gangarealer mv. Vanpee har i samarbejde med installatør Michael Wulff A/S leveret Helvar DALI lysstyring til Bavnebakkeskolen.

Klasselokaler med Tunable White belysning

Klasselokalerne er programmeret med døgnrytmebelysning, så lyset automatisk følger solens position på himlen og skifter farvetemperatur og styrke i løbet af dagen.

Der er opsat tryk i klasselokalerne, så lyset tænder op i den programmerede døgnrytmescene. Ved tavlen er opsat et specialdesignet Helvar ILLUSTRIS panel med 5 tryk, samt mulighed for at overstyre lysstyrke og Kelvin grader, så lærerne kan tilpasse belysningen i lokalet alt efter aktivitet. En Helvar Digidim 321 multisensor regulerer lysstyrken i lokalet, alt efter hvor meget dagslys der kommer ind af vinduerne. Sensoren holder lyset tændt, så længe der er bevægelse. Hvis man glemmer at slukke lyset når man forlader lokalet vil lyset gå ned på lavt niveau efter nogle minutter uden bevægelse hvorefter det vil slukke helt.

Hyggebelysning i nicher til gruppearbejde og frikvarterer

I fællesarealer er skabt en række hyggenicher, hvor eleverne kan lave gruppearbejde eller slappe af i frikvartererne. Der er opsat LED-bånd med farveskift og eleverne kan via et Helvar ILLUSTRIS panel styre 4 forskellige scener samt skifte farve eller styrke.

Nicherne giver en hyggelig stemning samtidig med at børnene får indflydelse på deres omgivelser på skolen, hvilket er i overensstemmelse med projektet, der har haft stort fokus på arbejdsmiljø for både elever og lærere.   

Gangarealer med PIR- og dagslysstyring

Gangarealer er lavet med PIR styring samt dagslysstyring, hvis der er dagslysindfald. Lyset vil være tændt når der er bevægelse på gangen og hvis der ikke har været bevægelse i nogle minutter vil lyset gå ned til lavt niveau hvorefter det vil slukke helt, hvis der ikke er nogen i klasselokalerne. Hvis der er nogle i klasselokalerne vil lyset ikke slukke helt, men blot blive på lavt niveau.

Foto: Michael Wulff A/S

Foto: Michael Wulff A/S

Anvendte produkter