Vejle Sygehus, Intensivt AfsnitIntensivt afsnit A710 på Vejle Sygehus foretager diagnostik, behandling og pleje af patienter, der har behov for konstant og/eller speciel overvågning og behandling. 

Vanpee har i tæt samarbejde med SG Armaturen A/S og Kemp & Lauritzen A/S leveret og programmeret et Helvar DALI lysstyringsanlæg til intensivt afsnit på Vejle Sygehus.

På sengestuer, kontorer og i betjeningsrum er opsat armaturer fra SG Armaturen A/S, som styres af Helvar Digidim 910 routere. Lyset på sengestuerne kan betjenes via to betjeningspaneler - et specialdesignet blåt Helvar ILLUSTRIS panel med akut scenarier samt et specialdesignet Helvar ILLUSTRIS panel for betjening af scenarier som 'normal', 'behandling', 'nat' og 'rengøring'. På panelet er der også muligt at justere både lysstyrke og Kelvin grader mellem 2700K og 6500K.

Blåt panel, sengestue

Hvidt panel, sengestue

Hvidt panel, kontor


Projektet har haft fokus på brugertilfredshed, og plejepersonalet er blevet inddraget adskillige gange i løbet af processen. I juni 2021 havde Vanpee og SG Armaturen A/S et opfølgningsmøde med souschef Ellen Thomsen, specialeansvarlig sygeplejerske Gitte Høj samt afdelingssygeplejerske Sanne Lauridsen. Personalet fortalte, at de med den nye belysningsløsning har fået mere lys sammenlignet med førhen. Efter en dialog omkring funktionalitet og tilretninger vil lyset blive justeret, så det passer til personalets og patienternes behov.

Fordelen ved belysningsløsningen på afsnit A710 er, at scenarierne nemt kan justeres via programmering af lysstyringsanlægget. Lyset kan derfor let tilpasses lige netop brugerne samt deres behov og ønsker. Med den nye belysningsløsning har intensivt afsnit på Vejle Sygehus dermed fået et fremtidssikret anlæg.    

Anvendte produkter