Boligselskabet ABCD


Foto: Højager Belysning A/S


Almen Boligselskab Centrum Danmark (ABCD) blev stiftet i oktober 2019 som en sammenslutning af adskillige eksisterende boligselskaber. I dag råder det selvejende selskab over knap 1122 boliger fordelt på 13 afdelinger. Boligselskabet tilbyder både familieboliger, ungdomsboliger samt ældreboliger.

Hos ABCD på Nordfyn har Vanpee i samarbejde med Højager Belysning A/S og installatør Steen Dahl leveret og programmeret Casambi trådløs lysstyring med døgnrytmestyring på demensafsnittet.

Hos Boligselskabet i Søndersø på Nordfyn er installeret nye armaturer med indbygget Casambi. Vanpee har leveret Casambi PIR sensorer, som registrerer tilstedeværelse i fællesarealerne samt Casambi LIGA AIR relæer til styring af enkeltlys i vaskerum, opholdsrum samt på personalekontor og -toilet. Lyset styres via to Casambi Xpress tryk.

Inden afdelingen fik opdateret deres belysning slukkede halvdelen af armaturerne på gangene om natten, eller når der var tilstrækkeligt med dagslys i løbet af dagstimerne. Det resulterede i store forskelle i mængden af lys. Med den nye belysningsløsning er denne forskel reduceret og der er nu mere ensartet dæmp i stedet for sluk og ikke mindst er der de rigtige farvetemperaturer i løbet af døgnet.

Både beboere og personale har reageret positivt på den nye belysningsløsning og oplevelsen af lyset før og efter i opholdsrum og på gangarealer.   

Boligselskabets energiforbrug til lys er reduceret med over 60 procent med den nye løsning samtidig med at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne har været minimale.

Anvendte produkter