Hvidovre Hospital, Gastroenhed


 

Gastroenheden på Hvidovre Hospital er Danmarks største mave-tarmafdeling og behandler patienter med alle former for mave-tarmsygdomme både ved operation og med medicin.

Vanpee har leveret et Helvar DALI lysstyringsanlæg til Hvidovre Hospitals Gastroenhed. Der er monteret Helvar Digidim 905 og Helvar Digidim 910 routere i tavlen og til betjening af lyset er opsat touchskærme hvorfra personalet kan betjene forskellige lysscenarier. Lyset er programmeret med døgnrytmestyring og følger variationerne i det naturlige dagslys og skifter farvetemperatur i løbet af dagen. Udover automatisk døgnrytme, er programmeret fem forskellige lysscenarier som kan betjenes manuelt via touchskærmen:

  • Morgen – 3500 Kelvin, 250 lux
  • Dag – 4600 Kelvin, 300 lux
  • Aften – 4000 Kelvin, 350 lux
  • Arbejdslys – 4000 Kelvin, 350 lux
  • Rengøring – 4000 Kelvin, 500 lux

Hvis en manuel funktion vælges, vil den automatiske døgnrytme frakobles og ved genindkobling af døgnrytmen vil anlægget stille sig ud fra uret på den programmerede Kelvingrad og intensitet.

   

Anvendte produkter