Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


Gang og venteværelse på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Hovedindgang på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

 

Den 30. maj 2012 tog Sygehus Sønderjylland det første spadestik til byggeriet af akutsygehuset i Aabenraa. Byggeriet er foregået i to faser og torsdag den 20. februar 2020 kunne Sygehus Sønderjylland slå dørene op for sønderjyderne. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen foretog den officielle indvielse af det nye akutsygehus.

Med færdiggørelsen af byggeriet har Sønderjylland fået en fælles akutmodtagelse, hvor speciallæger står klar til at modtage patienter 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Sygehuset er udvidet fra de oprindelige 25.600 kvadratmeter til 80.000 kvadratmeter. Med udbygningen er der nu plads til 210.000 ambulante besøg og 36.000 indlæggelser om året.

Den nyeste bygning består af seks etager med laboratorier, blodprøvetagning, intensivafdeling, ambulatorier og sengeafdelinger. Fire ud af de seks etager i den nye bygning er rene sengeafsnit med 30 sengepladser på hver etage. Derudover er der 13 intensivstuer, 8 urologiske stuer og 24 ambulatorierum – hvoraf sidstnævnte kan omdannes til sengestuer. Der er lagt stor vægt på patienternes velbefindende i indretningen og alle sengestuer er lyse enestuer med eget toilet og bad. 

Lysstyring integreret i CTS anlægget

Der er også lagt vægt på patienternes trivsel i valg af belysningsløsning. Vanpee har leveret Helvar DALI routere og PIR multisensorer, som er installeret i den nye tilbygning til sygehuset. På hver sengestue er opsat trykpaneler hvor lysets intensitet kan justeres.

Lysstyringen er integreret i CTS anlægget, så driftspersonalet nemt kan kontrollere, styre og overvåge både lys, ventilation, vand og varme. Integrationen af smart bygningsteknologi på Sygehus Sønderjylland gør det muligt at tilpasse komfort, indeklima og energiforbrug efter brugernes adfærd. Energiforbruget tilpasses brugen af bygningen og løsningen kan derfor medføre store energibesparelser.

Scenarier gør det nemt at tilpasse lyset efter behov

Lysstyringen er integreret i CTS anlægget ved hjælp af en Helvar Tridium driver, som er lagt i anlæggets controller. Tridium driveren understøtter Tridiums Niagara protokol og softwaren henter data fra alle installerede DALI komponenter.

Vanpees teknikere har programmeret forskellige lysscenarier i den nye tilbygning. Scenarierne bliver overstyret fra CTS anlægget og hvert lokale er opsat til forskellige scenarier, alt efter behov.

  • STEDSEBRÆNDENDE er konstant lys som dagsregulerer. Lyset vil derfor aldrig slukke helt.
  • AUTO er lys som tænder når man kommer ind og slukker igen, når der ikke har været aktivitet i en vis rum tid.
  • NATMODE kan indstilles til hvilket tidsrum det skal være aktivt. Lyset vil gå op til et lavere niveau end normalt, når man kommer ind i lokalet.


Sygehus Sønderjylland blev i maj 2020 kåret som årets sundhedsbyggeri 2020 af Nohrcon.

Undersøgelsesrum på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Gangareal på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Sengestue på Sygehus Sønderjylland

   

Anvendte produkter