Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


 

Den 30. maj 2012 tog Sygehus Sønderjylland det første spadestik af byggeriet af akutsygehuset i Aabenraa. Byggeriet er foregået i to faser og torsdag den 20. februar 2020 kunne Sygehus Sønderjylland slå dørene op for sønderjyderne. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen foretog den officielle indvielse af det nye akutsygehus.

Om byggeriet

Med færdiggørelsen af byggeriet har Sønderjylland fået en fælles akutmodtagelse, hvor speciallæger står klar til at modtage patienter 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Sygehuset er udvidet fra de oprindelige 25.600 kvadratmeter til 80.000 kvadratmeter. Med udbygningen er der nu plads til 210.000 ambulante besøg og 36.000 indlæggelser om året.

Den nyeste bygning består af seks etager med laboratorier, blodprøvetagning, intensivafdeling, ambulatorier og sengeafdelinger. Fire ud af de seks etager i den nye bygning er rene sengeafsnit og hver etage har 30 sengepladser. Derudover er der 13 intensivstuer, 8 urologiske stuer og 24 ambulatorierum – sidstnævnte kan omdannes til sengestuer. Der er lagt stor vægt på patienternes velbefindende i indretningen og alle sengestuer er lyse enestuer med eget toilet og bad. 

Lysstyring integreret i CTS anlægget

I valg af belysningsløsning er der også lagt vægt på patienternes trivsel. Vanpee har leveret DALI routere og PIR multisensorer fra Helvar, som er installeret i hele den nye tilbygning til sygehuset. På hver sengestue er der opsat trykpaneler hvor lysets intensitet kan justeres.

For at balancere komfort, forbrug og drift på sygehuset, er lysstyringen integreret i CTS anlægget. Driftspersonalet kan nemt kontrollere, styre og overvåge både lyset, men også ventilation, vand og varme. Integrationen af smart bygningsteknologi på Sygehus Sønderjylland, gør det muligt at tilpasse komfort, indeklima og energiforbrug efter brugernes adfærd. Energiforbruget tilpasses brugen af bygningen og løsningen kan derfor medføre store energibesparelser.

Scenarier gør det nemt at tilpasse lyset efter behov

For at integrere lysstyringen i CTS anlægget er der i anlæggets controller lagt en Helvar Tridium driver som understøtter Tridiums Niagara protokol. Denne software driver fra Helvar henter data fra alle DALI komponenter. 

Vanpees teknikere har programmeret forskellige lysscenarier. Scenarierne bliver overstyret fra CTS anlægget og hvert lokale er opsat til forskellige scenarier, alt efter behov.

  • STEDSEBRÆNDENDE er konstant lys som dagsregulerer. Lyset vil derfor aldrig slukke helt.
  • AUTO er lys som tænder når man kommer ind og slukker igen, når der ikke har været aktivitet i en vis rum tid.
  • NATMODE kan indstilles til hvilket tidsrum det skal være aktivt. Lyset vil gå op til et lavere niveau end normalt, når man kommer ind i lokalet.


Sygehus Sønderjylland blev i maj 2020 overrakt prisen for årets sundhedsbyggeri 2020 af Nohrcon.