Rigshospitalet


Foto: Spacelab Arkitekter


Vanpee har af flere omgange leveret Helvar DALI lysstyring til Rigshospitalet, bl.a. til forhallen samt til Rigshospitalets Teilumbygning som huser træningsfaciliteter og operationsstuer hvor læger og kommende kiruger kan træne forskellige færdigheder.

Teilumbygningen

I Rigshospitalets Teilumbygning styres lyset af Digidim 905 og Digidim 910 routere. Der er monteret Digidim 320 PIR sensorer til detektering af tilstedeværelse samt Digidim 321 multisensorer for tilføjelse af dagslysregulering. Til betjening af lyset er afsat Digidim 444 mini inputmoduler bag fjedertryk.

Rigshospitalets forhal

Vanpee har leveret og programmeret Helvar DALI lysstyring i forhallen på Rigshospitalet. Her styres lyset af Digidim 905 og Digidim 910 routere. Der er monteret Digidim 321 multisensorer for persondetektering og dagslysregulering. Der er programmeret forskellige scenarier samt dag og nat skift. Derudover er der programmeret dagslysregulering i siddeområdet i løbet af dagen og en fast indstillet belysning om natten. Spots til scenelys styres fra en forprogrammeret iPad, hvor det er muligt enten at regulere samtlige spots eller hver af de 4 lysskinner.