Nyt Hospital Hvidovre


Facade på Hvidovre Hospital
Hensel forgreningsdåser på Hvidovre Hospital


Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre omfatter en ombygning af ambulatorier og sengeafsnit i hospitalets eksisterende bygninger samt et nyt byggeri på 43.000 kvadratmeter. Det nye byggeri skal bl.a. rumme en ny fælles akutmodtagelse, barselsafsnit, ny børneafdeling med neonatalafsnit samt en ny hjerteafdeling.

Det nye hospitalsbyggeri har haft fokus på grønne initiativer som energioptimering, solceller, affaldskværne, vandkøling og lysregulering.

Vanpee har leveret intelligent Helvar DALI lysstyring til Nyt Hospital Hvidovre. Lyset styres af Helvar Digidim 905 og 910 routere. Til detektering af tilstedeværelse er monteret Helvar Digidim 320 PIR sensorer og for tilføjelse af dagslysregulering er opsat Helvar Digidim 321 multisensorer. Multisensorerne sørger for at sænke lysstyrken automatisk, hvis der er tilstrækkelig med dagslys, hvilket reducerer energiforbruget.

Til betjening af lyset er opsat specialdesignede Helvar ILLUSTRIS paneler. Panelerne gør det muligt at styre forskellige scenarier samt justere lysstyrken.

Vanpee har desuden leveret Hensel DK forgreningsdåser til tilbygningen af Nyt Hospital Hvidovre.

Anvendte produkter