Novo Nordisk Måløv


Novo Nordisk kontor i Måløv

 

Novo Nordisk i Måløv fik i 2010 udskiftet belysningen i deres kælderetage. Vanpee har leveret belysningsautomatik og lysstyring til projektet som har haft fokus på energibesparelse og enkle, effektive løsninger med kort tilbagebetalingstid. 

Energioptimering med intelligent lysstyring

Kælderetagen hos Novo Nordisk i Måløv består af lange gangarealer med tilstødende teknikrum, lagerrum, omklædningsrum med bad og toiletfaciliteter samt kantine.

I de indledende faser af projektet blev der opsat målertavler, der via PIR sensorer kunne registrere al aktivitet i de pågældende områder. 

I løbet af en 8 ugers periode på sammenlagt 1.346 timer blev der registreret aktivitet i 417 timer - det vil sige, at der i de resterende 929 timer ikke var behov for, at lyset var tændt.

Løsningen i kælderetagen i Måløv blev dynamisk belysning. Ved registrering af tilstedeværelse aktiveres belysningen til ca. 80% og efter 2 minutter uden bevægelse dæmpes belysningen til ca. 5%. Når der ikke har været nogen aktivitet i 2 timer slukkes lyset helt. 

Vanpee har leveret færdigmonterede styretavler med kombirelæer, styringskomponenter samt indbygget kW timemåler, så forbrug og energibesparelser kan dokumenteres. 

Store energibesparelser  

Novo Nordisk har med den nye belysningsløsning opnået store besparelser - der er målt en besparelse på mellem 88 og 91% - og det månedlige forbrug i nogle områder af kælderen svarer til hvad der tidligere blev brugt pr. dag. Derudover oplever de ansatte hos Novo Nordisk, at lyset er blevet langt bedre i de renoverede gangarealer.

Eksempel på belysningen i én af kældergangene hos Novo Nordisk

Kældergang med belysning på 80%

Belysningen er her på 80%, da der inden for de sidste 2 minutter er registreret aktivitet.

Kældergang med dæmpet belysning

Belysningen er her ved at dæmpe ned.

Kældergang med belysning på 5%

Belysningen er her dæmpet ned til 5%, da der ingen aktivitet har været i 2 minutter.

Anvendte produkter