Forgreningsdåser


Fire forskellige forgreningsdåser fra Hensel

 

Vanpee forhandler elmateriel til den professionelle elbranche og vi markedsfører udelukkende produkter af høj kvalitet fra de bedste producenter på markedet.  

Vanpee tilbyder et stort udvalg af forgreningsdåser til indendørs og udendørs brug fra vores leverandør Hensel.

Derfor skal du vælge en forgreningsdåse fra Hensel

Forgreningsdåsen i kunststof blev opfundet af Gustav Hensel GmbH & Co. KG i 1931 og er løbende blevet videreudviklet og optimeret, så den i dag fremstår som en moderne samledåse i en flot afrundet form. Forgreningsdåserne fra Hensel har en lang række fordele og funktioner samt et bredt udvalg af tilbehør.

Kabelindføring via gummimembran
Klemmer med ledninger i sort forgreningsdåse
Fastgørelse af vægbeslag på forgreningsdåse
Maskine sætter lågskruer i forgreningsdåse

Variabel kabelindføring

Forgreningsdåserne fra Hensel tilbyder nem og variabel kabelindføring via elastiske gummimembraner op til IP66. Det er nemt at fjerne gummimembran eller udslagsblanketter og erstatte dem med kabelforskruninger.

Smart klemmeteknologi

Højt placerede klemmer giver mere plads til kabelføring og beskytter kablerne mod løsrivelse. Alle klemrækker har to klemmer per pol og tillader at man blander forskellige ledertyper og ledningstværsnit på hver pol.
 

Stort udvalg af tilbehør

Vi forhandler et stort udvalg af tilbehør til forgreningsdåser bl.a. kabelforskruninger, membrannipler og klemmer. Derudover er det muligt at tilkøbe mastebeslag, så forgreningsdåserne kan fastgøres på lygtepæle, master og rør. 

Kvalitetstestet

Forgreningsdåserne gennemgår omfattende kvalitetstest og Hensels interne kvalitetsstyring og morderne testudstyr garanterer høj kvalitet og sikkerhed. Hensels produktionsfaciliteter opfylder kravene i DIN EN ISO 9001:2015.

    

Stort udvalg af forgreningsdåser

Vanpee forhandler et stort udvalg af forgreningsdåser i forskellige størrelser til både indendørs og udendørs installation samt forgreningsdåser med tætningsgel, brandsikre dåser og forgreningsdåser til eksplosionsfarlige miljøer.

Forgreningsdåser til indendørs installation

Sort forgreningsdåse hænger på mur i fabrik


Hensels DK forgreningsdåser er særlig velegnede til indendørs installationer, normale omgivelsesforhold og beskyttet udendørs installation.

Forgreningsdåserne fås både med og uden klemmer samt klemrækker til aluminiums- og kobberledere. Kabelindgang er mulig via indbyggede elastiske tætningsmembraner eller udslagsblanketter, som let kan fjernes og erstattes af kabelforskruninger.

Forgreningsdåserne er fremstillet i polypropylen eller polykarbonat og fås i grå, RAL 7035 eller sort, RAL 9011 med en beskyttelsesgrad fra IP54 til IP66.

    

Forgreningsdåser til udendørs installation

Sort forgreningsdåse installeret udendørs i havnemiljø


Hensels KF forgreningsdåser er særlig velegnede til ubeskyttet udendørs installation, da de er modstandsdygtige over for UV-stråler samt regn- og saltvand.

Forgreningsdåserne fås både med og uden klemmer samt klemrækker til aluminiums- og kobberledere. Kabelindgang er mulig via udslagsblanketter, som nemt kan fjernes og erstattes af kabelforskruninger. Forgreningsdåserne fås også med glatte sider, så kabelgennemføring kan bores individuelt.

Forgreningsdåserne er fremstillet i PC-GFS-polykarbonat og fås i grå RAL 7035 eller sort RAL 9011 med beskyttelsesgrad IP66 / IP67 / IP69.

    

Vandtætte forgreningsdåser med tætningsgel

Vandtæt forgreningsdåse hænger på væg ved vandløb


Under ekstreme forhold kan samles så meget kondens, at elinstallationen bliver beskadiget eller svigter. Ofte er det nok med udluftningsforanstaltninger, for at undgå skadelig kondens. Hvis forgreningsdåsen er installeret i nærheden af vandløb eller brønde, er udluftning ikke en mulighed, da der er risiko for at vand trænger gennem ventilationshullerne.

Ved at forsegle forgreningsdåsen med tætningsgel kan indtrængning af vand og kondensdannelse undgås.

Hensels WP forgreningsdåser leveres med hurtighærdende, elastisk tætningsgel. Dåserne er særlig velegnede til udendørs installation samt brug i krævende miljøer med risiko for kondens og indtrængning af vand samt til installation i jord uden trafikbelastning. Tætningsgelen har fremragende isoleringsegenskaber og da gelen er transparent, kan der nemt foretages kontrol af installationen. Da tætningsgelen er selvlukkende, er det nemt at fjerne den i forbindelse med reparation, kontrol, efterinstallation eller ændringer i installationen.

Tætningsgel hældes i forgreningsdåse

Tætningsgelen hældes i dåsen indtil den er helt fyldt.

Prop sættes i forgreningsdåse

Forgreningsdåsen lukkes med medfølgende prop.

Forgreningsdåse med tætningsgel hænger på grå betonvæg

Gelen er hærdet og klar til brug efter 120 min.

Tætningsgel i forgreningsdåse fjernes

Det er let at fjerne gelen i forbindelse med efterinstallation og kontrol.


De vandtætte forgreningsdåser kan med fordel bruges i kabel- og pumpebrønde, installationskanaler i højde med jordoverfladen, oversvømmelsesområder i nærheden af åer og vandløb samt til ubeskyttet installation i det fri.

Forgreningsdåserne er fremstillet i PC-GFS-polykarbonat og fås i grå RAL 7035 eller sort RAL 9011.

    

Brandsikre forgreningsdåser

Orange brandsikker forgreningsdåse


I bygninger med offentlig trafik f.eks. indkøbscentre, lufthavne og hospitaler osv. er sikkerheden prioriteret højt. Nødstrømsforsyning vil typisk være påkrævet, i henhold til gældende bygningsregulativer. I tilfælde af brand skal nødstrømsforsyningen være i stand til at opretholde sin funktion i en bestemt tidsperiode. Dette skal sikre, at elektriske enheder som f.eks. nødbelysning, elevatorer, røgventilation og alarmer fortsat virker i 30, 60 eller 90 minutter, så alle personer kan komme ud af bygningen og brandvæsenet kan arbejde i tilfælde af brand.

Vanpee forhandler brandsikre forgreningsdåser fra Hensel. Dåserne leveres med membrannipler og er testet for funktionssikkerhed og godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand.

Forgreningsdåserne overholder funktionssikkerhed i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende kabler på 1,5 til 16 mm2. Derudover opretholdes funktion PH120 i overensstemmelse med BS EN 50200. Som standard medfølger skrueankre, keramiske klemmer fra E30 til E90 samt ledningsgennemføringer. 

Hensels brandsikre forgreningsdåser findes i flere forskellige varianter og fås i både duroplastik, PC-GFS-polykarbonat og stål i farven orange RAL 2003. Forgreningsdåserne har en beskyttelsesgrad på IP65 eller IP66.

     

Forgreningsdåser til eksplosionsfarlige miljøer

Hensel ATEX forgreningsdåse installeret i Ex-miljø


I områder med eksplosive gas- og støvatmosfærer gælder særlig strenge krav til elektriske installationer: Alle systemer der anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, skal overholde det europæiske direktiv 2014/34/EU, også kendt som ATEX produktdirektivet.

Hensels KX forgreningsdåser tilbyder certificeret sikkerhed samt en høj grad af fleksibilitet inden for elektriske installationer – både hvad angår kabelindføring, terminalblokke og installation. Forgreningsdåserne er certificeret i henhold til det europæiske direktiv 2014/34/EU og garanterer robust og pålidelig strømforsyning til eksplosionsfarlige miljøer i Ex-zone 2 for gasser og dampe og i Ex-zone 22 for støv.

Forgreningsdåserne fås med klemmer og rækkeklemmer. Glatte sider kan specialbores til kabelindføringer og afhængig af forgreningsdåsens størrelse kan bores 7 til 10 kabelindgange.

Forgreningsdåserne er fremstillet i polykarbonat og fås i sort, RAL 9011 med en beskyttelsesgrad IP66.

    

Forgreningsdåser med firmalogoer og tekst

Design din egen forgreningsdåse

Med myHenselBox har du mulighed for at få printet firmalogo og tekst direkte på forgreningsdåsen.

  • Få printet dit logo i farve på den grå forgreningsdåse eller i hvid på den sorte.
  • Til alle størrelser af forgreningsdåser.
  • Forgreningsdåser til indendørs og udendørs installationer.
  • Brug Hensel dåsen som visitkort på dit installationsarbejde.

 

     

Mere information om forgreningsdåser