Miljøpolitik


Grønne blade i sollys

 

Vores produkter og samarbejdspartnere er udvalgt under særlig hensyntagen til forbrugernes og samfundets krav og forventninger til miljøvenlige produkter.

Vores miljøpolitik er udarbejdet i samarbejde og overensstemmelse med vores leverandører.

Vi kræver, at vores leverandører er opmærksomme på de konsekvenser, deres produkter har på miljøet. Vores leverandører skal effektivt søge at optimere deres produktion med særlig hensynstagen til materialevalg og arbejdsgange.

Vi forhandler ikke produkter fra lande, hvor vi ikke kan kontrollere miljøkravene og under hvilke forhold, de produceres.

Vi vil som et minimum overholde miljølovgivningen i Danmark samt i de lande, hvor vores produkter bliver fremstillet. Såfremt der måtte være forskel på miljølovgivningen i produktionslandet og Danmark, vil vi overholde miljølovgivningen i det land, der har de højeste miljøkrav.

Vi informerer og uddanner vores medarbejdere til at fokusere på miljøet.