Skoletunnel i Albertslund


Foto: Victor Suenson, Exlumi Consulting

Foto: Rasmus Pram, Albertslund Forsyning


I perioden 2018-2019 opdaterede Albertslund Kommune belysningen i den befærdede skoletunnel ved Herstedlund skole i Albertslund. Hundredevis af børn, cyklister og fodgængere benytter dagligt tunnelen, som leder væk fra den befærdede Roskildevej. Den lange passage under Roskildevej slår et knæk i den sydlige del og det manglende udsyn for primært cyklister, medførte risiko for sammenstød med fodgængere.

Den forhenværende belysning var utilstrækkeligt med begrænset dagslys og et stort luminansspring. I begge sider af tunnelen er der nedadgående ramper, som resulterer i, at cyklister kører igennem med høj fart. Den høje fart gør, at øjet ikke kan nå at tilpasse sig til lysniveauet, før man når ud af tunnelen. Den nye belysningsløsning har øget mængden af dagslys i tunnelen markant. Vanpee har leveret en Digidim 910 router, som styrer lyset i tunnelen og en Digidim 329 lyssensor, placeret tæt ved tunnelen, sørger for at tilpasse lysniveauet automatisk.

Omvendt dagslysregulering

Vanpee har programmeret lyset i tunnelen ved Herstedlund skole med 4 scener samt omvendt dagslysregulering og Kelvin skift.

Grundet tunnelens udformning kan fodgængere og cyklister ikke se igennem. Det har derfor været nødvendigt at skabe dagslyseffekt, således at man får fornemmelsen af, at der er en udgang på den anden side af tunnelen. Derudover øger det synsskarpheden i svinget, så ulykker undgås. Der er programmeret tre dagslysfelter, som øger mængden af lys og udjævner det daværende store luminansspring. 

For at cyklister kan nå at tilpasse sig lysniveauet i tunnelen, er lyset programmeret med omvendt døgnrytme, sådan at der er mest muligt lys i tunnelen, når solen er kraftigst. Modsat er det vigtigt, at der om aftenen og natten, ikke er for meget lys. 


Projektet er udført i samarbejde med:

Bygherre: Albertslund Kommune
Totalentreprenør: HRH Albertslund
Lysdesigner og belysningsrådgiver: Exlumi Consulting
Lysstyring og programmering: Vanpee A/S