Psykiatrisk Center Bornholm


Foto: Wavecare

Foto: Region Hovedstadens Psykiatri


Psykiatrisk Center Bornholm er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og har 17 sengepladser fordelt på 12 åbne og 5 lukkede pladser. Centeret har derudover et ambulant afsnit med omkring 650 patienter tilknyttet.  

Vanpee har i samarbejde med Wavecare leveret Helvar DALI lysstyring til Psykiatrisk Center Bornholm. Centret har fået en løsning med døgnrytmelys og har nu fået nyt liv i rummene, der før havde en trist og mørk belysning. Der er opsat spots med RGBW, hvor det er muligt at lave utallige farver. De mange spots er forandrede i betonloftet for at gøre installationen selvskade sikker.

Lyset styres af en Helvar Digidim 905 router og er programmeret til at køre i faste rutiner henover døgnet med to forskellige tidszoner – sommer og vinter. Vanpee har leveret en iPad til kontoret, hvor personalet kan vælge forskellige forprogrammerede scenarier.