Psykiatrisk Center Ballerup


Foto: RUBOW arkitekter A/S


I maj 2016 indviede Psykiatrisk Center Ballerup et nyt byggeri med intensivt afsnit med 16 enestuer. Alle løsningerne i det nye byggeri er gennemtænkt, så det tilgodeser behandlingen af patienterne.

Der er især lagt vægt på belysningen i det nye afsnit af centeret og døgnrytmelys sikrer, at der er den rigtige belysning til patienter og personale. Vanpee har leveret og programmeret et Helvar DALI lysstyringsanlæg til den ene af bygningerne på Psykiatrisk Center Ballerup.

Lyset styres af Digidim 905 og Digidim 910 routere, som er placeret centralt i eltavlen. Til tænd og sluk samt manuel dæmpning af lyset er anvendt Digidim 444 mini inputmodul, som er placeret bag afbryder.

Digidim 311 PIR sensorer er monteret til detektering af tilstedeværelse. I områder med dagslysregulering og Tunable White (TW) er anvendt Digidim 312 multisensorer for detektering af tilstedeværelse og dagslysregulering.

Der er programmeret døgnrytmestyret belysning som skifter farve (Kelvin) i løbet af dagen. Lyset er samtidig programmeret med dagslysstyring, så det regulerer i forhold til dagslysindfaldet, med mulighed for manuel overstyring via tryk.