Psykiatrien i Thy-Mors, Sengeafsnit N8


Foto: Region Nordjylland


Sengeafsnit N8 er en del af psykiatrien i Thy-Mors. Afsnittet består af 16 enestuer og har primært patienter fra Thisted og Morsø Kommune. Sengeafsnittet udreder og behandler en række psykiske lidelser som f.eks. depression, mani, personlighedsforstyrrelser og skizofreni.

Vanpee har leveret og programmeret et Helvar DALI Digidim lysstyringsanlæg til Sengeafsnit N8. Lyset styres af en Digidim 905 router og en Digidim 910 router, som begge er centralt placeret i tekniktavlen.

Der er opsat Digidim 311 PIR sensorer til detektering af tilstedeværelse og til dagslysstyring er der monteret Digidim 312 multisensorer. Der er opsat 6 stk. Digidim 136W paneler med mulighed for 7 forskellige scenarier og sluk alt.  Der er programmeret forskellige scenarier som justerer farvetemperaturen på armaturerne i bl.a. undersøgelsesrum, læge samtale rum, samtalerum og sanserum. Scenarierne er programmeret til at imødekomme forskellige behov og arbejdsopgaver, herunder bl.a. skrive- og kontorarbejde, uformel samtale, fokuseret samtale og undersøgelse af patient. Scenarierne gør det hurtigt og nemt for personalet at vælge den korrekte belysning til de forestående opgaver.