Nykøbing Falster Sygehus


Foto: Friis Andersen Arkitekter

Illustration: White Arkitekter A/S​


Nykøbing Falster Sygehus er opført i 1950’erne. I 2015 startede man ombygning af sygehuset, for at omdanne det til ét af Region Sjællands fire akutsygehuse.

Vanpee har leveret Helvar DALI Digidim lysstyring til ombygningen. Lyset på sygehuset styres af Digidim 910 routere. For persondetektering er installeret Digidim 311 PIR sensorer og i områder hvor det er ønsket dagslysregulering er valgt Digidim 312 multisensorer. I større områder er opsat Digidim hjørne PIR sensorer til detektering af tilstedeværelse.  

Til betjening af lyset er brugt Digidim 444 mini inputmoduler og i områder med døgnrytmestyring er opsat Digidim 135w paneler med mulighed for at styre 4 scenarier, regulere lysstyrken op og ned samt slukke for belysningen.

Ombygningen af sygehuset blev færdiggjort i 2018.