Hospice Vangen


Foto: Rockfon


Den 19. marts 2018 blev første spadestik til Hospice Vangen taget. Godt et år efter blev Hospice Vangen, Center for Lindrende Behandling, indviet af H.K.H. Kronprinsessen.

Der er i udviklingen af det nye hospice især lagt vægt på lindrende arkitektur og indeklima, lysforhold samt dagslys har spillet en stor rolle for at hospicet så vidt muligt imødekommer alle brugernes behov.

Lysstyringen på Hospice Vangen er leveret af Vanpee og er et Helvar DALI anlæg med Digidim 905 og Digidim 910 routere. Der er monteret Digidim 320 PIR sensorer og for tilføjelse af dagslysregulering er installeret Digidim 321 multisensorer.

Til betjening af lyset i gangarealer og på patientstuer samt toiletter er afsat Digidim 444 mini inputmoduler bag fjedertryk. Til ON/OFF af spejlarmaturer på patienttoiletter er monteret Digidim 492 relæenheder i tavlen.

Hospice Vangen har opnået en DGNB-certificering, som indikerer at byggeriet er bæredygtigt fra opstart af planlægningsfasen frem til ibrugtagningen.