Bavne Ager Vest


Foto: Moelven

Foto: Jørgen Friis Poulsen A/S


I perioden 2018-2019 blev 72 nye plejeboliger opført i Bavne Ager Vest i Gilleleje. Plejehjemmet er et nyt og moderne plejehjem med tilhørende seniorboliger, hvor der er lagt vægt på hjemlighed og trygge rammer, og boligerne er derfor minimeret til fordel for fælles dagligstuer og spa-afdelinger.

Vanpee har leveret et Helvar DALI lysstyringsanlæg til plejehjemmet i Gilleleje. Her styres lyset af Digigim 905 og Digidim 910 routere.

For persondetektering og dagslysregulering er valgt Digidim 321 multisensorer. Til betjening af lyset, hvor der er Tunable White (TW), er valgt ILLUSTRIS® Colour Temperature paneler med fire scener, sluk og mulighed for at justere lysets intensitet og farvetemperatur.

På gangarealer er monteret Digidim 321 multisensorer for persondetektering og Digidim 341 hjørne PIR-sensorer.