Aalborg Retspsykiatri S9


Illustration: FRIIS & MOLTKE Architects A/S


En af de ting psykiatriske patienter har mest brug for, når de bliver indlagt, er søvn. En væsentlig forudsætning for dette er, at det er lyst om dagen og mørkt om aftenen. Døgnrytmelys understøtter kroppens naturlige døgnrytme og produktionen af melatonin, som er afgørende for god søvn. Derfor har man på Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 valgt en Helvar DALI lysstyring med døgnrytmelys. Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 er en del af psykiatrien i Aalborg og er et intensivt, lukket afsnit.

Lyset på sengeafsnittet styres af en Digidim 905 og en Digidim 910 router, som er monteret i tavlen. For automatisk sluk og dæmp af lyset i bl.a. aktivitetsrum er installeret Digidim 311 PIR sensorer, som registrerer tilstedeværelse og fravær. Til betjening af lyset er opsat Digidim 136w paneler med 7 scener og sluk. Manuel betjening af lyset er muligt i opholdsstue, aktivitetsrum samt visitation og fra vagtstuen er der fuld betjening af samtlige områder.