Østre Landsret


Rendering: Henning Larsen

Foto: Vanpee


Intelligent DALI-2 lysstyring til ny Østre Landsret i Nordhavn

Vanpee har leveret intelligent lysstyring til Østre Landsret, som gennem en længere periode har haft et ønske om en mere tidssvarende og funktionel bygning for både brugere såvel som medarbejdere. Derudover lever landsrettens gamle bygninger ikke op til de tilgængeligheds- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til nye retsbygninger. Landsretten er derfor i gang med et nyt byggeri på Trælastholmen i Nordhavn, som forventes at kunne ibrugtages af Østre Landsret i starten af 2022. Den nye retsbygning på ca. 16.000 m2 (ekskl. kælder), kommer til at indeholde retssale, forhal og ventearealer, administrative lokaler, café samt kantine med produktionskøkken.

Udadtil ligner den nye Østre Landsret i Nordhavn ethvert andet projekt fra Vanpee, men indenfor gemmer sig en komplet Helvar DALI-2 lysstyring med den helt nye Imagine 950 DALI-2 router samt 320D2 og 321D2 sensorer. Med fuld integration til CTS og udvidede muligheder for ændring af setpunkter og tider, sætter opgaven nye standarder for anlæg af den størrelse.

Den nye Helvar 950 router er en del af Imagine-løsningen, som også inkluderer de velkendte 905, 910 og 920 routere. De eksisterende Imagine routere er alle single-master controllere, hvorimod den nye 950 router er en multimaster controller. Det betyder, at den er kompatibel med alle DALI-2 certificerede trykknapper, PIR- og dagslyssensorer m.m.

Den nye router er hurtig at installere og sparer op til 75% af installationstiden, da der er 4 indbyggede DALI-netværk i routeren, sammenlignet med det sædvanlige ene DALI-netværk.

Energibesparende løsning

PIR sensorer samt multisensorer sørger for at lyset kun er tændt, hvis der registreres tilstedeværelse. Lyset vil være tændt, så længe der er bevægelse i rummet og efter et vis antal minutter uden bevægelse vil lysstyrken sænkes til lavt niveau og efter nogle minutter uden bevægelse vil lyset slukke.

På kontorer og gangarealer er der dagslysregulering, hvilket betyder at når der er dagslysindfald i lokalet, så vil lyset regulere sig alt efter mængden af dagslys.

Løsningen er derfor særdeles energibesparende og sparer på både energiforbrug og elregning. 

 

Projektet er udført i tæt samarbejde med SIF Gruppen A/S og Nordomatic.