Vanpee har leveret lysstyring og elmateriel til bygning 306 på DTU


27. maj 2021

Undervisningslokale i bygning 306 på DTU

Foto: Laura Stamer

Forelæsningslokale på DTU
Undervisningslokale på DTU

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et tekniske eliteuniversitet som uddanner og forsker inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder. I 2019 påbegyndte DTU en indvendig renovering af auditorier og undervisningslokaler i bygning 306 og i januar 2020 stod den ombyggede auditoriebygning færdig med nye læringsmiljøer, som skal understøtte dialogpræget og eksperimentel undervisning.

Hensel forgreningsdåser til komplekse elinstallationer

Fire traditionelle auditorier er ombygget til to store eksperimentelle læringsmiljøer med en værkstedsstemning, som skal opfordre de studerende til innovativ tænkning og proces. Lokalerne er indrettet så alt kan flyttes rundt uden faste opstillinger til forsøg.

Bygningen er fyldt med installationer som AB, ABV, ADK, ITV, EL og DALI. En væsentlig opgave var at bevare bygningens oprindelige udtryk, som arkitektparret Niels og Eva Koppel har designet. Elinstallationerne måtte derfor monteres indimellem panelvægge og gulve, da disse skulle bevares.

Til elinstallationerne i bygning 306 er anvendt DK forgreningsdåser fra Hensel. Forgreningsdåserne er med indbyggede gummimembraner, som i bunden er erstattet af kabelforskruninger.

Optimeret lys, akustik og ventilationsforhold i auditorier

Auditorierne i bygning 306 har fået optimeret belysning, akustik og ventilation. Vanpee har i den forbindelse leveret og programmeret et Helvar DALI lysstyringsanlæg til auditoriebygningen. Lyset styres af Digidim 905 og Digidim 910 routere, som er placeret centralt i tekniktavlerne. For at integrere lyset med bygningens AV-system er monteret Digidim 503 AV interface i tavlen.

Der er monteret Digidim 320 PIR sensorer til detektering af tilstedeværelse og i det eksperimentelle læringsmiljø i auditorierne 31 og 36 er der installeret Digidim 322 high bay PIR sensorer. Til betjening af lyset er afsat Digidim 444 mini inputmoduler bag fjedertryk. Der er programmeret forskellige lyszoner og oprettet scenarier, som gør det nemt for brugerne at vælge den korrekte belysning alt efter aktivitet.

Forgreningsdåse på væg og skinnesystem med ledninger

Foto: Sune Dellgren

Undervisningslokale på DTU bygning 306

Foto: Sune Dellgren

Undervisningslokale på DTU set oppefra
Stole og borde i forelæsningslokale på DTU

Foto: Laura Stamer

Anvendte produkter