LED belysningssystemer fra Color Kinetics


19. juli 2021

Color Kinetics tilbyder LED-belysningssy­stemer af høj kvalitet,
som gør det muligt at skabe millioner af forskellige mættede far­ver og pasteller såvel som farvet og Tunable White (TW) lys.

 

Foto: Courtesy of Claudia Paz Studio

 

 

 


Color Kinetics gør det mu­ligt at oplyse kunst- og kulturinstitutioner, såsom museer, monumenter og facader på teaterbygninger og biografer.

  

 

 

 

 

 

 

Den udendørs belysning fungerer pålideligt under stort set alle forhold med overlegen kvalitet, sikker IoT software, lav vedligeholdelse, lavt ener­giforbrug, enkel idriftsættelse og frem for alt spektakulære lyseffekter.

 


Apollo Theatre, London

Foto: Tom Cronin

Otis Booth Pavilion, Los Angeles
Natural History Museum

Foto: Anthony Masters


Troxy Theatre, London

Foto: Courtesy of Troxy


Maya arkitektur, Edzná i Mexico

Foto: Elias Cisneros