Helvar lysstyring i parker


14. december 2020

Kildevældsparken på Østerbro

 

Kildevældsparken blev anlagt i 1927 og er et grønt åndehul midt i et tætpakket boligbyggeri på Ydre Østerbro. Midt i parken ligger en stor sø, hvor man kan nyde solen på parkens græsplæner og bænke. I den vestlige ende af parken er en stor legeplads med tilbud til børn i alle andre. Her er boldbaner, sandkasser, klatrestativer, gynger, bordtennisbord, legehuse m.m.

Vanpee har programmeret Helvar DALI lysstyring på boldbanerne i Kildevældsparken i december 2020. Lyset styres af en Helvar 905 router og digidim 942 inputmodul. Der er opsat noder, som giver signal til DALI styringen om, at belysningen kan tændes på tryk. Ved aktivering af tryk er lyset programmeret til at være tændt i en time. Ca. 4 minutter før lyset slukker vil lysstyrken automatisk sænkes, således at folk igen kan nå at trykke på trykket igen, hvorefter lyset går på fuld lysstyrke og igen er tændt i en time. Servicetrykket i tændskabet er programmeret så det er muligt at tænde og slukke belysningen uden om noden.

Projektet er udført i samarbejde med Citelum Denmark ApS.

Remiseparken på Amager

Foto: FSR Beton ApS

Visualisering: BOGL

Remiseparken er beliggende på Amager og er en offentlig park med grønne områder, skaterbane, opholds- og grillpladser, nyttehaver og to bemandede legepladser Bondegården og Byggeren. I 2015 blev der afsat 57 mio. kr. til en fornyelse af parken, som bl.a. omfatter nye aktivitetszoner og en aktivitetssti, der løber som en hovedåre gennem parken.

Vanpee har i september 2020 programmeret Helvar DALI lysstyring i Remiseparken. Anlægget styres af en Helvar 910 router og belysningen på sti, boldbane og skaterbane er blevet programmeret. Stibelysningen styres via overdragelsesrelæ placeret i tavlen. Der er programmeret et natscenarie, hvor lyset tænder i højt niveau, samt et vinterscenarie, hvor lyset tænder i en dæmpet belysning. Vinterscenariet kan først aktiveres, hvis natscenariet er aktivt.

Projektet er udført i samarbejde med Citelum Denmark ApS.